• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ỨNG TIỀN LƯƠNG DỊP TẾT NĂN 2022 KHÔNG?

Posted on 22/01/22 by viettrinh

Người lao động được ứng tiền lương dịp Tết năm 2022 không?

Năm 2021 là một năm đầy biến động với dịch bệnh, không những trì trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN mà thu nhập của NLĐ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, người lao động sẽ muốn ứng tiền lương để có thêm thu nhập chi tiêu dịp Tết. Vậy NLĐ được ứng tiền lương hay không? Và mức ứng tiền lương là bao nhiêu?

1. NLĐ có được ứng tiền lương dịp Tết hay không?

Theo khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Thực tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có thời điểm trả lương sẽ là khác nhau. Có nơi trả vào ngày mùng 5, mùng 10, ngày 15 hoặc ngày cuối cùng của tháng.

Tuy nhiên, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng pháp luật thì người lao động vẫn có thể tạm ứng trước tiền lương. Cụ thể, Điều 101 Bộ luật Lao động quy định về tạm ứng lương như sau:

Điều 101. Tạm ứng tiền lương

1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Như vậy, theo quy định trên, NLĐ có thể thỏa thuận với doanh nghiệp tạm ứng tiền lương dịp tết. Bên cạnh đó, khi hai bên thống nhất được các điều kiện về ứng trước lương thì người lao động được trả thêm tiền mà không bị tính lãi.

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 95 Bộ luật Lao động quy định, người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

2. Người lao động được tạm ứng tiền lương bao nhiêu trong dịp Tết?

Dựa trên những quy định trên, vấn đề ứng lương dịp Tết do các bên thỏa thuận. Đồng nghĩa với đó, mức tiền lương được ứng trước khi nghỉ Tết cũng sẽ do người lao động và doanh nghiệp tự thống nhất với nhau mà không bị pháp luật giới hạn.

Tuy nhiên, thực tế thì doanh nghiệp chỉ đồng ý cho ứng trước tiền lương trong phạm vi những ngày công người lao động đã làm mà chưa được trả lương. Thông thường, NLĐ sẽ được ứng trước 30% hoặc 50% số lương chưa trả.

Nhưng có những công ty lại cho ứng thêm cả lương của tháng sau. Trường hợp này, doanh nghiệp có thể sẽ yêu cầu người lao động phải ký cam kết làm việc tương ứng với thời gian đã ứng lương để tránh tình trạng ứng lương xong lại nhảy việc.

vậy, tùy vào mục đích chi tiêu và sự thỏa thuận mà người lao động có thể chủ động đề xuất mức lương cần ứng trước với phía doanh nghiệp.

Theo: Khoinghiep

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng