• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CÓ ĐƯỢC LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG 2 CÔNG TY KHÔNG?

Posted on 13/04/24 by viettrinh

Có được làm kế toán trưởng 2 công ty không?

Nhiều người đang làm kế toán trưởng tại một công ty muốn tăng thu nhập nên tìm thêm việc làm. Vậy theo quy định thì có được làm kế toán trưởng 2 công ty không? 

Có được làm kế toán trưởng 2 công ty không?

Tất cả doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng trừ doanh nghiệp siêu nhỏ căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP.

Theo đó, khoản 1 Điều 52 Luật kế toán 2015 định nghĩa kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của doanh nghiệp và có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp gồm:

– Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong doanh nghiệp;

– Tổ chức điều hành bộ máy kế toán; lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Đồng thời, một người có thể làm kế toán trưởng đồng thời tại 02 công ty hoặc đang làm kế toán trưởng tại một công ty thì được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của một công ty nữa vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất, hiện nay trong Luật Kế toán 2015 không có quy định cấm một người làm kế toán trưởng tại nhiều công ty hoặc cấm bổ nhiệm một người đang làm kế toán trưởng tại công ty này làm kế toán trưởng tại công ty khác. Thêm vào đó, người dân được làm những gì pháp luật không cấm.

Thứ hai, mối quan hệ giữa kế toán trưởng và công ty được xác lập thông qua hợp đồng lao động. Mà căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết và lưu ý kê khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn trong mục 3 dưới đây.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng người có mong muốn làm kế toán trưởng tại 02 công ty cũng cần phải đáp ứng những điều kiện và tiêu chuẩn của kế toán trưởng nói riêng và điều kiện đối với kế toán nói chung quy định tại Điều 51, 54 Luật Kế toán 2015. Đồng thời, không được thuộc một trong những trường hợp những người không được làm kế toán liệt kê tại Điều 52 Luật Kế toán 2015

Không có bằng kế toán có được làm kế toán trưởng không

Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để làm kế toán theo điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán 2015 là phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên.

Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán được giải thích tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP gồm những đối tượng sau:

– Người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước;

– Người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập.

Điều kiện để thi chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư  91/2017/TT-BTC là:

– Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán;

– Hoặc các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp.

– Người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận.

Như vậy, những người không có bằng kế toán vẫn có khả năng làm kế toán trưởng nếu thuộc một trong các trường hợp:

Một là, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kiểm toán;

Hai là, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán; hoặc các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp. Đồng thời phải thi chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên.

Ba là, có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận.

Làm kế toán trưởng 2 công ty kê khai thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Trong trường hợp ký hợp đồng lao động làm kế toán trưởng từ 03 tháng trở lên với cả 2 công ty: thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần ở CẢ HAI công ty.

Trong trường hợp một trong hai công ty ký hợp đồng lao động làm kế toán trưởng có thời hạn dưới 03 tháng và có mức lương từ 2 triệu đồng một lần hoặc một tháng trở lên thì cần phải khấu trừ 10% thu nhập cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng