• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CHÍNH PHỦ CHO ÝE KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI

Posted on 11/04/24 by viettrinh

Chính phủ cho ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật thứ 26, Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng