• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

TIÊU CHÍ ĐỂ LINH KIỆN ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU PHỤC VỤ SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Posted on 11/01/23 by viettrinh

Tiêu chí để linh kiện được miễn thuế nhập khẩu phục vụ sản xuất phần mềm

Đây là nội dung tại Thông tư 25/2022/TT-BTTTT ngày 31/12/2022 quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

Theo đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau đây:

– Là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT và Thông tư 20/2021/TT-BTTTT; hoặc

Thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào tình hình phát triển và chính sách quản lý trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cập nhật, điều chỉnh các danh mục cho phù hợp;

– Không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT.

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Theo: lawnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng