• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-BHXH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Posted on 26/09/23 by viettrinh

Quyết định 1318/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 19/9/2023, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Theo đó, sửa đổi, bổ sung 04 thủ tục hành chính sau đây:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính này, bao gồm:

– Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội

2. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH

Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính này, bao gồm:

– Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

3. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính này, bao gồm:

– Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

4. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

Các văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung của thủ tục hành chính này, bao gồm:

– Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

– Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quyết định 1318/QĐ-BHXH bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2023. Điểm 1, 2 Mục I, Phần A – Danh mục thủ tục hành chính; Mục I, II, Phần B – Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BHXH.

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được áp dụng theo hiệu lực của Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Lưu ý: Các thành phần hồ sơ nêu tại Quyết định 1318/QĐ-BHXH, nếu không quy định cung cấp bản gốc hoặc bản chính thì có thể nộp bản sao hợp lệ hoặc bản chụp kèm bản gốc, bản chính để đối chiếu; các thành phần hồ sơ khác của cá nhân và tổ chức được kê khai, tạo lập theo mẫu biểu do BHXH Việt Nam ban hành, yêu cầu nộp bản chính.

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội – Luật Bảo hiểm xã hội 2014

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo: Thuvienphapluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng