• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

PHẢI LẬP HÓA ĐƠN HAY LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH VOUCHER TẶNG KHÁCH HÀNG

Posted on 29/11/22 by viettrinh

Phải lập hóa đơn hay lập chứng từ kế toán trong trường hợp phát hành voucher tặng khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty?

Phải lập hóa đơn hay lập chứng từ kế toán trong trường hợp phát hành voucher tặng khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty?

Căn cứ theo Mục 3 Công văn 81528/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế chương trình tặng quà cho khách hàng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành thì:

Đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội.

Để thống nhất phương án xử lý về chính sách thuế đối với hoạt động tặng quà cho khách hàng của các doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất:

– Trường hợp đơn vị tặng quà cho khách hàng bằng voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại:

+ Về hóa đơn chứng từ: Khi tặng quà bằng voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do đó đơn vị không phải lập hóa đơn, đơn vị căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi theo quy định.

– Trường hợp đơn vị tặng quà cho khách hàng bằng voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ nhưng không triển khai bằng hình thức khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại:

+ Về hóa đơn chứng từ: Khi tặng quà bằng voucher, phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do đó đơn vị phải không phải lập hóa đơn, đơn vị căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi theo quy định.

Về nội dung này đã được Tổ Cục thuế chấp thuận theo Công văn 2329/TCT-CS năm 2016 quy định:

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

1. Về thuế GTGT:

Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn chứng từ khi tặng quà tại công văn số 81528/CT-HTr nêu trên.

Như vậy, khi đơn vị phát hành voucher tặng cho khách hàng thì chưa phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ nên sẽ không lập hóa đơn mà chỉ lập chứng từ chi.

Sau đó, nếu khách hàng có sử dụng voucher để mua hàng hóa, dịch vụ thì đơn vị sẽ lập hóa đơn cho khách hàng do có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ.

Khi lập chứng từ kế toán cho việc phát hành voucher của công ty thì sẽ có những nội dung chủ yếu nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 16 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

Nội dung chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

d) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

e) Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

2. Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều này, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Theo đó, khi lập chứng từ kế toán cho việc phát hành voucher của công ty thì sẽ có những nội dung chủ yếu như trên.

Mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì được lập tối đa bao nhiêu chứng từ kế toán?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 Luật Kế toán 2015 quy định như sau:

Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Trong trường hợp chứng từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được tự lập chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này.

3. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết phải dùng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, chỗ trống phải gạch chéo. Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Khi viết sai chứng từ kế toán thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào chứng từ viết sai.

Như vậy, mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì chỉ được lập một lần chứng từ kế toán.

Theo: Thuvienphapluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng