• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH CHO VAY HỘ KINH DOANH: ĐIỀU KIỆN, HẠN MỨC VÀ LÃI SUẤT THẾ NÀO?

Posted on 30/09/23 by viettrinh

Ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh: Điều kiện, hạn mức và lãi suất thế nào?

Để thúc đẩy phát triển và hỗ trợ hộ kinh doanh nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình cho vay vốn. Hãy cùng tìm hiểu việc Ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh 

Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh mà theo đó 1 cá nhân hoặc các thành viên trong hộ gia đình đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hộ kinh doanh thường phù hợp với các hoạt động kinh doanh đơn giản, quy mô nhỏ. Tuy nhiên mô hình cũng có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội,ạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của các hộ gia đình.

Vì vậy, nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ loại hình này phát triển, đặc biệt là việc nay vốn kinh doanh.

Chính sách cho vay hộ kinh doanh đã được ngân hàng chính sách triển khai rộng rãi trong nhiều năm. Vậy Ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh năm 2023 như thế nào?

Theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN về Hoạt động cho vay của Tổ chức tín dụng thì đối tượng khách hàng của các tổ chức tín dụng là pháp nhân hoặc cá nhân. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì hộ kinh doanh không phải là pháp nhân.

Vì vậy, khi tiến hành vay vốn cho hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh sẽ đứng ra đại diện để vay vốn.

Ngoài việc vay vốn thông thường, Nhà nước cũng có các chính sách hỗ trợ vay vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gần đây có thể kể đến như chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, hỗ trợ tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 17/2023/QĐ-TTg,…

Những chính sách này đều có đặc điểm là mức lãi suất cho vay thấp cùng với các điều kiện vay phù hợp nhằm hỗ trợ cho các gia đình thực hiện sản xuất kinh doanh.

Điều kiện để Ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh

Điều kiện để Ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh không thuộc trường hợp được hưởng các ưu đãi về vay vốn thì điều kiện để cho hộ kinh doanh vay vốn sẽ theo điều kiện vay vốn chung. Căn cứ theo Điều 7 heo Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì điều kiện chung để vay vốn là:

+ Cá nhân (chủ hộ hoặc đại diện thành viên hộ kinh doanh) từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định;

+ Mục đích vay vốn hợp pháp;

+ Có phương án sử dụng vốn khả thi;

+ Đảm bảo khả năng thanh toán khoản vay.

Đối với mỗi chính sách vay vốn, ngoài các điều kiện chung kể trên thì còn các điều kiện riêng cho từng chính sách. Dưới đây là một số chính sách của nhà nước liên quan đến việc hỗ trợ vay vốn cho hộ kinh doanh cũng như hộ gia đình cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về lãi suất vay, điều kiện để Ngân hàng chính sách cho hộ kinh doanh vay với lãi suất ưu đãi đó là:

– Hộ kinh doanh phải thuộc đối tượng cho vay. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh ngành nghề theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg;

– Hộ kinh doanh có đề nghị hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành. Trong đó lưu ý chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.

– Phải ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân khoản vay trong thời gian từ 01/01/2022 đến 31/12/2023;

– Chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước theo các chính sách khác;

– Không thuộc các trường hợp không được hỗ trợ lãi suất theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP;

Theo Quyết định 17/2023/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Quyết định 31/2007/QĐ-TTg, chủ hộ gia đình thuộc vùng khó khăn có thể đại diện vay vốn chính sách.

Do hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, việc vay vốn cũng dưới hình thức cá nhân chủ hộ vay vì vậy có thể xem xét xin hỗ trợ chính sách từ Quyết định này. Điều kiện để hưởng chính sách này bao gồm:

– Người vay vốn có dự án hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh được UBND xã xác nhận;

– Người vay vốn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định;

– Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc nơi sản xuất kinh doanh;

– Không thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc mới thoát nghèo;

– Không có khoản dư nợ nào tại Ngân hàng chính sách theo quy định.

Hạn mức và lãi suất ngân hàng chính sách cho vay hộ kinh doanh

Nếu hộ kinh doanh không thuộc các trường hợp được hưởng ưu đãi trong các chính sách của Nhà nước thì chủ hộ kinh doanh sẽ thực hiện vay với hạn mức và lãi suất theo các gói vay vốn của Ngân hàng chính sách.

Theo chính sách hỗ trợ lãi suất tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP thì mức lãi suất hỗ trợ đối hộ kinh doanh là 2%/năm, tính trên dư nợ vay và thời hạn hỗ trợ lãi suất thực tế.

Còn theo chính sách tại Quyết định 17/2023/QĐ-TTg thì hạn mức vay tối đa là 100 triệu đồng /người. Mức lãi suất áp dụng trong trường hợp này là 9%/năm.

Theo: Hieuluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng