• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

KHÔNG NỘP TỜ KHAI THUẾ TNCN BỊ PHẠT BAO NHIÊU

Posted on 22/11/23 by viettrinh

Không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu?

Người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn quy định. Nếu không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu? Cùng xem câu trả lời dưới đây.

Trường hợp nào không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân?

Theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, các trường hợp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Stt

Trường hợp

1

Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

2

Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này

3

Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế

4

Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập

Đặc biệt lưu ý, không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu tháng/quý đó không chi trả thu nhập/không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

Tuy nhiên, thực tế, kế toán vẫn thường nộp tờ khai trắng để tránh phải giải trình về việc không nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu?
Không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu? (Ảnh minh họa)

Không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân bị phạt bao nhiêu?

Hành vi chậm nộp, không nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 02 – 25 triệu đồng, tùy vào mức độ vi phạm theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm

Mức phạt

Biện pháp khắc phục hậu quả

Quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Cảnh cáo Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế
Quá thời hạn từ 01 – 30 ngày, trừ trường hợp trên Từ 02 – 05 triệu đồng
Quá thời hạn từ 31 – 60 ngày Từ 05 – 08 triệu đồng
Quá thời hạn từ 61 – 90 ngày Từ 08 – 15 triệu đồng – Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

– Buộc nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp không nộp tờ khai

Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
Không nộp tờ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
Quá thời hạn > 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp tờ khai thuế – Từ 15 – 25 triệu đồng

– Nếu số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên tờ khai thuế thì số tiền phạt tối đa bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên tờ khai thuế nhưng không thấp hơn 11.5 triệu đồng

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Lưu ý: Đây là mức phạt tiền đối với tổ chức, mức phạt đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng