• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG THUẾ TNDN BỔ SUNG

Posted on 24/02/24 by viettrinh

Khẩn trương xây dựng Nghị định về áp dụng thuế TNDN bổ sung

Sáng ngày 22/02, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách Lưu Đức Huy, ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024.

Tiếp đó, ngày 08/01/2024, tại Quyết định số 19/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 6.

Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 107 để xin ý kiến các thành viên tham gia xây dựng Nghị định. Theo đó, Dự thảo Nghị định đang trong quá trình xin ý kiến các đơn vị thành viên tham gia xây dựng để khẩn trương hoàn thiện trình Bộ Tài chính xin ý kiến các bộ, ngành, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tại cuộc họp, sau khi lắng nghe ý kiến trực tiếp, thẳng thắn ý kiến từ phía các thành viên tham gia xây dựng Dự thảo Nghị định, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị đơn vị chủ trì cần tiếp thu toàn diện các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Dự thảo.

Quang cảnh cuộc họp

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các thành viên tham gia xây dựng Dự thảo Nghị định cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và có nhiều ý kiến xác đáng, tiệm cận với thực tế hoạt động của các tập đoàn là đối tượng tác động của Nghị quyết 107/2023/QH15 để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong triển khai áp dụng Nghị định.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị đơn vị chủ trì cần song song triển khai tổ chức các cuộc khảo sát kết hợp tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, tọa đàm để xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 107/2023/QH15. Theo đó, trước mắt Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh yêu cầu đơn vị chủ trì cần thống nhất hoàn thiện khung đề cương Dự thảo Nghị định.

“Vụ Chính sách cần tiếp tục ghi nhận ý kiến các thành viên bằng văn bản và phân tích thấu đáo các nội dung góp ý để hoàn thiện Dự thảo trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt trình Bộ Tài chính đúng lộ trình.” – Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh đề nghị.

Ngày 29/11/2023 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Theo Nghị quyết số 107/2023/QH15, đối với quy định về thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT), Nghị quyết quy định, đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia theo quy định tại Điều 2 của nghị quyết này có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính phải áp dụng quy định về thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, áp dụng từ năm tài chính 2024. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế TNDN (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng