• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN GIA HẠN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Posted on 21/06/24 by viettrinh

Khẩn trương thực hiện gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế kịp thời triển khai và tuyên truyền thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngành Thuế sẽ kịp thời triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Ngành Thuế sẽ kịp thời triển khai gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo quy định thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2024; thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20/11/2024. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2024.

Để kịp thời đưa chính sách này vào cuộc sống, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế kịp thời triển khai và tuyên truyền thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 65/2024/NĐ-CP nêu trên để tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng gặp khó khăn đặc biệt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Được biết, theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bình quân 1 tháng phát sinh trong các tháng tiếp theo năm 2024 là khoảng 2.140 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế như phương án đề xuất là khoảng 8.560 tỷ đồng. Do thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20/11/2024 nên không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 2/5/2024, tổng số doanh nghiệp đề nghị gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt là 14 đơn vị, với tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn theo tờ khai là 8.082 tỷ đồng theo Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023. Trong đó, tháng 6/2023 là 2.155 tỷ đồng; tháng 7/2023 là 2.086 tỷ đồng; tháng 8/2023 là 1.823 tỷ đồng; tháng 9/2023 là 2.017 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng