• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG HÓA ĐƠN KHI TÊN CHI NHÁNH VIẾT TẮT TRÊN GIẤT CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Posted on 08/07/24 by viettrinh

Hướng dẫn nội dung hóa đơn khi tên chi nhánh viết tắt trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Đây là nội dung hướng dẫn tại Công văn 38537/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/6/2024.

Theo đó căn cứ theo khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ:

“…

4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

…’’

Tại Công văn 38537/CTHN-TTHT Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

noi-dung-hoa-don-khi-ten-chi-nhanh-viet-tat-tren-giay-chung-nhan-dang-ky-hoat-dong
Hướng dẫn nội dung hóa đơn khi tên chi nhánh viết tắt trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. (Ảnh minh họa)

Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh có thể hiện nội dung tên chi nhánh viết tắt thì Chi nhánh được sử dụng tên chi nhánh viết tắt trên hóa đơn.

Các Chi nhánh cần căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với tình hình thực tế của đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Chi nhánh có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn nếu có vướng mắc về chính sách thuế, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 7 để được hỗ trợ giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng