• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH HOÀN THUẾ TNCN

Posted on 24/05/24 by viettrinh

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một trong các vấn đề mà người lao động quan tâm khi quyết toán thuế. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân và các thông tin về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Hoàn thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)

Hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khi cơ quan thuế hoàn trả lại phần thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế đã nộp thừa.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật định, cụ thể như sau:

– Điều kiện 1: Thuộc một trong những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định 03 trường hợp cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

“a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”.

– Điều kiện 2: Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT có quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân được áp dụng nếu cá nhân này đã đăng ký đồng thời đã có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

– Điều kiện 3: Người nộp thuế hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế có đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế và được chấp nhận.

Cụ thể hơn, căn cứ khoản 2, 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BCT việc hoàn thuế được thực hiện như sau:

– Nếu cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức/cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân này.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi thực hiện bù trừ, nếu còn số tiền thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Nếu với cá nhân kê khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc thực hiện bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

2. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân
Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh hoạ)

Công thức tính hoàn thuế thu nhập cá nhân được khái quát hóa như sau:

Số Tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số tiền thuế TNCN phải nộp

Cụ thể:

Số tiền thuế TNCN đã nộp: là số tiền mà cá nhân đã được khấu trừ, nộp vào ngân sách nhà nước.

Số tiền thuế TNCN phải nộp:  Số tiền thuế TNCN phải nộp = (Tổng thu nhập phải chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) x Thuế suất. 

Theo đó đây là số tiền thuế mà cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế. Số tiền thuế này được tính dựa trên các quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế, khoản giảm trừ và thuế suất.

Theo đó, để tính được số tiền thuế TNCN được hoàn, anh/chị cần phải biết chính xác số thuế đã tạm nộp và số tiền thuế mà mình phải nộp là bao nhiêu.

Ngoài ra, để dễ dàng tính thuế TNCN phải nộp, người nộp thuế có thể sử dụng tool tính thuế TNCN của LuatVietnam

Căn cứ Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC có quy định về thành phần hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập có từ tiền lương, tiền công

– Trường hợp 1: Tổ chức/cá nhân trả thu nhập được uỷ quyền thực hiện quyết toán thì thành phần hồ sơ hoàn thuế gồm:

  • Thứ nhất là văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Lập theo Mẫu 01/DNXLNT tại phụ lục I của Thông tư 80/2021/TT-BTC;
  • Thứ hai là văn bản ủy quyền trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, không áp dụng đối với trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng giữa đại lý thuế với người nộp thuế;
  • Thứ ba là bảng kê chứng từ nộp thuế lập dựa theo mẫu số 02-1/HT tại phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Trường hợp 2: Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế mà có số tiền thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế trên tờ khai quyết toán thuế thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ giải quyết việc hoàn thuế dựa vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan thuế 

– Bước 1: Tổ chức/cá nhân được ủy quyền hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

– Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan thuế. Sau đó cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hoàn thuế theo quy định.

Cách 2: Thực hiện thủ tục hoàn thuế online

Bước 1: Đăng nhập vào trang Thuế điện tử tại https://canhan.gdt.gov.vn/

Bước 2: Tìm chọn vào phần “Quyết toán thuế” > Chọn tiếp “Kê khai trực tuyến”.

Bước 3: Kê khai các nội dung theo yêu cầu và chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: Sau khi khai tờ khai quyết toán thuế, anh/chị nhấn chọn vào “kết xuất XML” và bấm “Nộp tờ khai”

Trên đây là quy định về cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng