• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

HỢP THỨC HOÁ CHI PHÍ KHÔNG HOÁ ĐƠN

Posted on 31/12/20 by nguyenhuyen

HỢP THỨC HOÁ CHI PHÍ KHÔNG HOÁ ĐƠN

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Có rất nhiều doanh nghiệp phải đi mua hàng của người dân, thuê tài sản, dịch vụ của cá nhân mà không có hóa đơn, chứng từ theo quy định thuế. Vậy làm thế nào để đưa khoản chi đó vào chi phí hợp lý trước khi tính thuế TNDN. Dưới đây là những cách hợp thức hoá những chi phí không hoá đơn mà Doanh nghiệp nên biết.

Hồ sơ, tài liệu cần có của từng trường hợp:

1. Nếu khoản thuê từ dưới 100 triệu đồng/năm

+ Hợp đồng thuê tài sản; Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;
+ Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê; Chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản;

2. Nếu khoản tiền thuê trên 100 triệu đồng/năm

– Nếu trên hợp đồng thể hiện là DN nộp thay thì DN cần:
+ Hợp đồng thuê tài sản, Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;
+ Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản, Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
– Nếu trên hợp đồng thể hiện cá nhân là người đi nộp thuế thì DN cần:
+ Hợp đồng thuê tài sản;
+ Biên bản bàn giao tài sản, thiết bị kèm theo tài sản đó;
+ Các hồ sơ, chứng từ chứng mình quyền sở hữu tài sản của bên cho thuê;
+ Chứng từ trả tiền thuê tài sản;

3. DN mua hàng của người dân, mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra

– Hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ;

– Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn);

– Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;

– Bảng kê mua hàng không có hóa đơn Mẫu 01/TNDN.

4. Nếu mua hàng, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp 3 nêu trên)

– Trường hợp có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100.000.000 đồng/năm) thì cần:
+ Hợp đồng mua bán;
+ Chứng từ thanh toán (Có thể thanh toán bằng tiền mặt vì không có hóa đơn);
+ Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;
+ Bảng kê mua hàng KHÔNG có hóa đơn Mẫu 01/TNDN.
– Trường hợp có mức doanh thu từ (100.000.000 đồng/năm trở lên) thì cần:
+ Hợp đồng mua bán;
+ Biên bản bàn giao hàng hóa, dịch vụ;
+ Hóa đơn bán hàng;
+ Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (vì có hóa đơn).
+ Cần có Hóa đơn;

5. Các khoản chi phí lãi vay của ngân hàng, cá nhân;

+ Hợp đồng vay vốn

+ Hồ sơ giải ngân

+ Chứng từ chuyển tiền vốn vay

+ Chứng từ chuyển tiền chi phí lãi vay

+ Chứng từ chuyển tiền trả vốn vay

6. Các khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động;

Điều kiện các khoản chi lương này được tính vào chi phí thuế TNDN gồm:

– Có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định như:

+ Quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp;

+ Hợp đồng lao động;

+ Hồ sơ lao động;

+ Bảng lương, thưởng, bảng chấm công, ….

+ Quyết định thưởng, bảng tính tiền thưởng, các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp;

+ Chứng từ thành toán tiền lương thưởng;

+ Và không nằm trong các khoản chi được quy định tại điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC;

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng