• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

CÓ PHẢI NỘP THUẾ TNCN CHO THUÊ NHÀ KHÔNG?

Posted on 28/02/24 by viettrinh

Có phải nộp thuế TNCN cho thuê nhà không?

Việc cho thuê nhà không chỉ đem lại nguồn thu nhập mà còn đi kèm với một số trách nhiệm pháp lý. Theo quy định, có phải nộp thuế TNCN cho thuê nhà không? Cùng theo dõi bài viết sau.

Cá nhân có phải nộp thuế TNCN khi cho thuê nhà không?

Hiện nay, cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế TNCN vì thuế TNCN là loại thuế phải nộp khi cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng phải nộp thuế TNCN.

Ngoài ra, theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thì thu nhập từ cho thuê nhà không được miễn thuế. Do đó, cá nhân có cho thuê nhà thì phải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN cho cơ quan quản lý thuế của cá nhân đó.

Bên cạnh đó, người cho thuê nhà còn phải nộp thuế GTGT. Cụ thể, theo Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 thì người cho thuê nhà cũng phải nộp thuế GTGT nếu không thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT.

Tóm lại, thuế TNCN là một phần quan trọng của hệ thống thuế Việt Nam và áp dụng cho mọi cá nhân có thu nhập phát sinh. Do đó, cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế TNCN vì có phát sinh thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà của chính cá nhân đó.

Doanh thu bao nhiêu phải đóng thuế TNCN cho thuê nhà?

Theo quy định hiện hành, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm mới phải đóng thuế TNCN cho cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Doanh thu bao nhiêu phải đóng thuế TNCN cho thuê nhà?

Theo Điều 4 trong Thông tư 40/2021/TT-BTC, các cá nhân có thu nhập từ việc cho thuê nhà trong năm dương lịch, với mức doanh thu dưới 100 triệu đồng, sẽ không phải chịu nghĩa vụ nộp thuế TNCN.

Các cá nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật bằng cách khai báo thuế một cách chính xác, trung thực và đầy đủ, cũng như nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Họ chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định hiện hành.

Do đó, nếu cá nhân có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà dưới 100 triệu đồng/năm dương lịch, họ sẽ không phải nộp thuế TNCN theo quy định của luật thuế.

Tuy nhiên, theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, đối với cá nhân có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, thì cần nộp thuế TNCN, với mức thuế suất là 5% trên doanh thu tính thuế TNCN.

Tóm lại, việc nộp thuế TNCN cho cá nhân cho thuê nhà phụ thuộc vào mức độ thu nhập của họ. Mức thuế suất cụ thể được áp dụng dựa trên quy định của pháp luật hiện hành và các hướng dẫn chi tiết từ cơ quan quản lý thuế.

Cách tính thuế TNCN cho thuê nhà như thế nào?

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, công thức tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà được quy định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 5%

Trong đó:

– Mức thuế suất 5% được quy định tại  Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

– Doanh thu tính thuế TNCN: Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê nhà được xác định như sau:

+ Doanh thu để tính thuế TNCN bao gồm tổng số tiền mà bên thuê trả theo từng kỳ theo điều khoản trong hợp đồng thuê, bao gồm cả số tiền thuế nếu có (đối với trường hợp phải chịu thuế), cùng với các khoản thu khác như tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

+ Trong trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm, doanh thu để tính thuế TNCN được xác định dựa trên tổng số tiền thuê trả một lần.

Ví dụ tính thuế TNCN cụ thể: Giả sử anh A có ký hợp đồng cho thuê nhà của mình với giá cho thuê nhà là 10 triệu đồng/tháng, anh A cho thuê nhà trong 01 năm theo hợp đồng cho thuê với người thuê nhà. Khi đó, anh A sẽ có doanh thu/thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là 120 triệu đồng/năm (10 triệu đồng x 12 tháng).

Do đó, anh A phải nộp thuế TNCN vì thu nhập của anh A đã vượt quá 100 triệu đồng/năm. Khi đó, số tiền thuế TNCN anh A phải nộp là: 120 triệu đồng x 5% = 6 triệu đồng. Như vậy, anh A phải nộp thuế TNCN là 6 triệu đồng/năm cho cơ quan quản lý thuế của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng