• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

3 ĐIỀU ĐẶC BIỆT VỀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ 01/07/2024

Posted on 22/06/24 by viettrinh

3 điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở từ 01/7/2024

Mặc dù dự kiến tới đây sẽ hoãn cải cách nhưng cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ được hưởng 03 điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở từ 01/7/2024.

1. “Hoãn” cải cách nhưng vẫn được hưởng mức lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay

Mặc dù lần này vẫn tiếp tục phải “lỡ hẹn” với cải cách, tuy nhiên trong lúc chờ thực hiện cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, Bộ Tài chính đã đưa ra phương án tối ưu, công bằng nhất, bình đẳng nhất, giúp tất cả đều “vui” chính là tăng mức lương từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 01/7/2024.

Có thể nói, đây là mức cao nhất mà cán  bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được hưởng qua 19 lần tăng lương cơ sở. Cụ thể mức lương cơ sở qua 19 lần tăng từ đầu năm 1995 đến nay được quy định như sau:

Thời điểm áp dụng Mức lương cơ sở Căn cứ pháp lý
01/01/1995 – hết 12/1996 120.000 đồng/tháng Nghị định 5-CP năm 1994 của Chính Phủ
01/01/1997 – hết 12/1999 144.000 đồng/tháng Nghị định 6-CP năm 1997 của Chính Phủ
01/01/2000 – hết 12/2000 180.000 đồng/tháng Nghị định 175/1999/NĐ-CP
01/01/2001 – hết 12/2003 210.000 đồng/tháng Nghị định 77/2000/NĐ-CP
01/10/2004 – hết 09/2005 290.000 đồng/tháng Nghị định 203/2004/NĐ-CP
01/10/2005 – hết 09/2006 350.000 đồng/tháng Nghị định 118/2005/NĐ-CP
01/10/2006 – hết 12/2007 450.000 đồng/tháng Nghị định 94/2006/NĐ-CP
01/01/2008 – hết 04/2009 540.000 đồng/tháng Nghị định 166/2007/NĐ-CP
01/05/2009 – hết 04/2010 650.000 đồng/tháng Nghị định 33/2009/NĐ-CP
01/05/2010 – hết 04/2011 730.000 đồng/tháng Nghị định 28/2010/NĐ-CP
01/05/2011 – hết 04/2012 830.000 đồng/tháng Nghị định 22/2011/NĐ-CP
01/05/2012 – hết 6/2013 1.050.000 đồng/tháng Nghị định 31/2012/NĐ-CP
01/07/2013 – hết 04/2016 1.150.000 đồng/tháng Nghị định 66/2013/NĐ-CP
01/05/2016 – hết 06/2017 1.210.000 đồng/tháng Nghị định 47/2016/NĐ-CP
01/07/2017 – hết 06/2018 1.300.000 đồng/tháng Nghị định 47/2017/NĐ-CP
01/07/2018 – hết 06/2019 1.390.000 đồng/tháng Nghị định 72/2018/NĐ-CP
01/07/2019 – hết 06/2023 1.490.000 đồng/tháng Nghị quyết 70/2018/QH14,

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Từ 01/07/2023 – hết 06/2024 1.800.000 đồng/tháng Nghị định 24/2023/NĐ-CP
Từ 01/7/2024 2.340.000 đồng/tháng (dự kiến)

Với mức tăng 2,34 triệu đồng/tháng như trên đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lương cơ sở lên 30% so với mức hiện hưởng. Đây là mức tăng lương cao nhất trong lịch sử, đáp ứng mong mỏi của tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với tổng nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30%, tiền thưởng 10% quỹ lương cơ bản cùng lương hưu và trợ cấp lũy kế 03 năm từ 2024 – 2026 là 913,3 nghìn tỷ đồng. Với số tiền này, Chính phủ đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện.

Do vậy, điều chỉnh tăng 30% mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 là hợp lý.

2. Vừa tăng lương, vừa giữ nguyên phụ cấp 

Tại họp báo định kỳ chiều 20/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã chia sẻ, do quá trình thực hiện, nghiên cứu về cải cách vẫn còn nhiều bất cập phát sinh. Vì vậy các cơ quan, ban ngành liên quan không thể vội vàng mà phải thận trọng nghiên cứu từng bước để chuẩn bị cho đợt cải cách tiền lương chính thức sắp tới.

Theo Nghị quyết 27/NQ-TW, sau khi sắp xếp lại toàn bộ các chế độ phụ cấp hiện hành, sẽ có 09 loại phụ cấp mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề…

Tuy nhiên, từ 01/7/2024 vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện được 09 loại phụ cấp này, vì vậy Chính phủ đã đề xuất sẽ tiếp tục giữ nguyên các loại phụ cấp hiện hành.

Vì mức lương cơ sở từ 01/7/2024 sẽ tăng 30% nên tất cả những trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở (như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên…) đều tăng 30% theo..

Như vậy, dù thể thực hiện ngay việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như dự kiến thì cán bộ, công chức, viên chức vẫn sẽ tiếp tục được hưởng các khoản phụ cấp hiện hưởng trong thời gian chờ lần cải cách tiền lương chính thức sắp tới.

3. Tăng thêm 15% lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng

Trong buổi họp buổi chiều ngày 20/6 vừa qua, đã có 04 nội dung chính được triển khai gồm:

  • Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương
  • Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay
  • Tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành
  • Tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng

Như vậy, bên cạnh các nội dung chính liên quan tới mức lương cơ sở, từ 01/7/2024 dự kiến cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng. Cụ thể:

– Đối với người đang được hưởng lương hưu từ trước năm 1995

Với những người đang hưởng mức lương hưu trước năm 1995 mà có mức hưởng thấp hơn mức 3,2 triệu đồng/tháng thì sẽ điều chỉnh tăng lên 0,3 triệu đồng/tháng.

Nghĩa là những trường hợp đang hưởng mức 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì sẽ điều chỉnh sao cho mức hưởng lên 3,5 triệu đồng/tháng.

– Đối với mức trợ cấp ưu đãi người có công

Chính phủ đã đề xuất đối với mức trợ cấp ưu đãi người có công, sẽ điều chỉnh tăng mức trợ cấp ưu đãi chuẩn từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng. Đồng thời sẽ giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp.

– Đối với mức trợ cấp xã hội: Sẽ tăng 38,9% theo mức chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng.

Trên đây là cập nhật của LuatVietnam về 3 điều đặc biệt chưa từng có về mức lương cơ sở từ 01/7/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng