• ĐẠI LÝ THUẾ TÂN PHÚ QUÝ

3 ĐIỀU CẦN BIẾT: CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN THẺ CĂN CƯỚC TỪ NGÀY 01/07/2024

Posted on 22/06/24 by viettrinh

Chíp điện tử trên thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024: 03 điều cần biết

Ngày 15/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, trong đó có một số quy định về chíp điện tử trên thẻ căn cước.

1. Biểu tượng chíp điện tử nằm trên mặt trước của thẻ căn cước

– Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi gồm các thông tin sau:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence – Freedom – Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

– Mặt trước thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên gồm các thông tin sau:

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM, Independence – Freedom – Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC; IDENTITY CARD; biểu tượng chíp điện tử; ảnh khuôn mặt của người được cấp thẻ căn cước; Số định danh cá nhân/Personal identification number; Họ, chữ đệm và tên khai sinh/Full name; Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality.

(Khoản 4, 5 Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA)

2. Chíp điện tử nằm trên mặt sau của thẻ căn cước

Mặt sau thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam dưới 06 tuổi và thẻ căn cước cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên gồm các thông tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, như sau:

– Nơi cư trú/Place of residence;

– Nơi đăng ký khai sinh/Place of birth;

– Chíp điện tử;

– Mã QR;

– Ngày, tháng, năm cấp/Date of issue;

– Ngày, tháng, năm hết hạn/Date of expiry;

– BỘ CÔNG AN/MINISTRY OF PUBLIC SECURITY;

– Dòng MRZ.

Như vậy, chíp điện tử sẽ nằm trên mặt sau của thẻ căn cước.

(Khoản 6 Điều 3 Thông tư 16/2024/TT-BCA)

3. Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước

– Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử trên thẻ căn cước được thể hiện dưới định dạng ký tự hoặc định dạng ảnh.

– Việc mã hóa thông tin trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước được thực hiện như sau:

+ Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử được mã hóa theo tiêu chuẩn ICAO gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; số định danh cá nhân; quốc tịch; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ngày, tháng, năm hết hạn; quê quán; thông tin sinh trắc học về ảnh khuôn mặt;

+ Thông tin lưu trữ trong chíp điện tử được mã hóa bằng thuật toán do cơ quan quản lý căn cước tạo lập gồm: Tên gọi khác; nơi sinh; nơi đăng ký khai sinh; dân tộc; tôn giáo; nhóm máu; số chứng minh nhân dân 09 số; ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; thông tin sinh trắc học về vân tay, mống mắt; thông tin nhân dạng; họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện; thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước.

(Khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 6 Thông tư 16/2024/TT-BCA)

Người được cấp thẻ căn cước được quy định tại Điều 19 Luật Căn cước 2023 như sau:

– Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

– Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

– Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright 2020 © Tân Phú Quý | Design by Ngọc Thắng